aXimed respekterar din integritet och förbinder sig att strikt följa personuppgiftsförordningen (sekretess). (All information ska hållas konfidentiell. aXimed ska säkerställa att alla policyer och bestämmelser avseende informationsinsamling, användning, lagring, avslöjande, överföring, kryptering och granskning ska följa Hongkongs förordning(ar).) Vi ska samla in, lagra och använda din personliga information endast för definierade ändamål, såsom för att behandla ditt köp, för att tillhandahålla service och support och för att dela produkter, tjänster och företagsnyheter och erbjudanden med dig. Vi ska inte sälja, hyra ut, låna ut dina personuppgifter.

Denna sekretesspolicy hjälper dig att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du besöker vår webbplats och använder de tjänster vi tillhandahåller på aXimeds webbplats ( www.aximed.hk ). Läs detta uttalande noggrant. Detta uttalande kan komma att ändras från tid till annan, därför var god granska regelbundet. När du ger oss din personliga information, skulle det betraktas som ditt samtycke för de nämnda metoderna och syftena när du samlar in, lagrar och använder eller behandlar på andra sätt (inklusive avslöjande) av din personliga information i denna sekretesspolicy.

aXimed erbjuder även aXimed Member-programmet. Ditt inlämnande av all personlig information i aXimed Member-programmet är föremål för aXimed Members villkor och villkor.

METODER FÖR INFORMATIONSINSAMLING AV AXIMED

Vi samlar in din personliga information och kommunicerar med dig via olika metoder, inklusive men inte begränsat till vårt medlemsprojekt, internet (inklusive webbplatsen aXimed, webbplatser för sociala medier, etc.), reklambroschyrer, kampanjer och spel. Det finns vissa delar av aXimed-webbplatsen som inbjuder dig att tillhandahålla relevant information, för att ge bättre service under ditt besök på vår webbplats, eller för att fortsätta relevant efterföljande process efter ditt besök. Du kan bestämma om du vill lämna informationen eller inte. Informationen som samlas in via de nämnda metoderna och kanalerna inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress, yrke, födelsedag (månad och dag), kreditkortsinformation, kundnummer, servicetaggnummer och annan liknande personlig information, för följande syften: 1. Registrering; 2. Kampanjer; 3. Tillhandahållande av normal ledning och drift av relevanta tjänster; 4. Att tillhandahålla varor och tjänster; 5. Meddela kunder med uppdaterad information om vårt företags varor och tjänster; 6. Bearbeta någon av dina fakturerings- och betalningsinstruktioner, debet-/kreditarrangemang; 7. Verifiering av kundidentitet; 8. Varubyte eller återbetalningsarrangemang; 9. Behandla och utreda klagomål; 10. Förstå och analysera vår försäljningsprestanda för att ta reda på dina behov och preferenser; 11. Krav eller bemyndiganden att göra avslöjande enligt lag eller domstolsbeslut. Vi kommer att meddela dig om du är skyldig att lämna information som är väsentligt annorlunda än vad som nämns ovan.

Insamlingen av information för ovanstående verksamhet ska vara föremål för respektive verksamhet. Under vissa speciella omständigheter kan det finnas andra tillämpliga ytterligare policyer och villkor, eller sekretesspolicyer som tillämpas för specificerade ändamål eller i ett annat format, som ett komplement till denna sekretesspolicy.

DIN INFORMATION SKA ENDAST ANVÄNDAS FÖR SPECIFICERADE ÄNDAMÅL

Vi kommer att hålla den information du lämnar konfidentiell och endast använda för att stödja kundrelationen med aXimed, eller de syften som anges när vi samlar in information, inklusive kampanjer, produktrabatter, hälsoinformation, tävlingar och kampanjer, meddelanden om andra nya produkter och tjänster, bearbetning av ev. av dina fakturerings- och betalningsinstruktioner etc. Dessutom ska vi hjälpa dig att hitta din nödvändiga information www.aximed.hk och meddela dig relevant information om produktuppgraderingar, reklamaktiviteter, senaste information och andra nya produkter och tjänster. aXimed kan slå samman din personliga information som samlats in online med information som samlats in av andra partners, för att kunna utföra produkt- eller tjänstemarknadsföring anpassad till dig. Vi kommer dock inte att använda dina personuppgifter på detta sätt om inte undantag från förordningen eller ditt samtycke erhålls.

OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

aXimed kan behöva avslöja personlig information i samband med brottsbekämpning, bedrägeriförebyggande och andra rättsliga åtgärder, eller för att skydda aXimed, kunder och medlemmar i samhället.

DIN PERSONLIGA INFORMATION SKA INTE UTSLÄPPAS TILL NÅGON UTANFÖR ORGANISATION FÖR DESS ANVÄNDNING I MARKNADSFÖRING UTAN DITT SAMTYCKE

Information som samlas in via olika kanaler (inklusive men inte begränsat till vårt medlemskapsprogram, internet (inklusive aXimed-webbplatsen, webbplatser för sociala medier, etc.), reklambroschyrer, kampanjer och spel, etc.) angående din personliga information såsom ditt namn, adress, telefonnummer eller din beställning och de produkter du köpt får inte ges eller säljas till någon extern organisation för dess användning i marknadsföring eller värvning utan ditt föreskrivna medgivande. Endast angivna anställda som ansvarar för kampanjen/aktiviteten skulle vara auktoriserade av aXimed att nå din personliga information, och vi kommer att behålla din information till slutet av kampanjen/aktiviteten. Din information kan komma att delas med agenter eller affärspartners till aXimed i syfte att utföra tjänster åt aXimed.

VÄLJ AV ATT FÅ YTTERLIGARE MARKNADSFÖRING FRÅN AXIMED NÄR SOM HELST

Med jämna mellanrum kan vi skicka dig information om våra olika produkter och tjänster eller andra produkter och tjänster som vi anser kan vara av intresse för dig. Endast aXimed (eller byråer och affärspartners som arbetar på uppdrag av aXimed och de är under konfidentialitetstillstånd) kommer att skicka dessa direktutskick till dig förutsatt att aXimed har erhållit ditt föreskrivna samtycke, eller som kan krävas enligt lag. Om du inte vill få sådana meddelanden, vänligen meddela oss när du lämnar din personliga information, eller så kan du avsluta prenumerationen när som helst. aXimed har rätt att ta ut en rimlig avgift för behandling av eventuell begäran om dataåtkomst. All begäran om dataåtkomst eller rättelse av personuppgifter ska lämnas i skriftlig form av aXimed.

INFORMATIONSSÄKERHET

aXimed har implementerat tekniska och administrativa rutiner för att skydda sina informationstillgångar. När du gör onlineköp krypteras din personliga information (inklusive kreditkortsinformation) med SSL-krypteringsteknik när den skickas över Internet.

Men eftersom det inte finns någon 100 % garanti för att dataöverföring över Internet är absolut säker, är du ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina lösenord eller eventuell kontoinformation. Som ett resultat, även om aXimed strävar efter att skydda din personliga information, kan aXimed inte garantera eller garantera säkerheten för någon information som du överför till oss eller från vår webbplats, och notera därför att du är ansvarig för eventuella risker. När aXimed tar emot din överföring ska aXimed sträva efter att säkerställa säkerheten för sådan information i våra system.

Själva register med personuppgifter ska förvaras säkert i låsta förare när de inte används. Uppgifterna lagras i datorsystem och lagringsmedia med fastställda åtkomstbegränsningar. Tillgången till information är också föremål för strikt tillsyn. Personer utan tillstånd från ledningen är strängt förbjudna att använda eller bearbeta register och data. Ledningen ska endast ge sådan auktorisation till anställda på grundval av "behöver veta" och med förbehåll för den eller de anställdas roll och utbildningsstatus. Det finns tillräckliga skyddsprocedurer för att förhindra obehöriga och/eller oavsiktliga avslöjande, ändringar och/eller skador när aXimed sparar, använder och/eller skickar kunders personliga information.

SMÅKAKOR

För att tillhandahålla anpassningsbara och personliga tjänster kan aXimed använda cookies för att lagra och spåra information om kunder. En cookie är en liten mängd data som skickas till en medlems webbläsare från en webbserver och lagras på en medlems dators hårddisk. Områden på aXimed-webbplatserna där kunder uppmanas att logga in eller som är anpassningsbara kan behöva närvaron av cookies. Cookies ska användas för att hjälpa oss att analysera din shoppingupplevelse i vår webbutik.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

AXimed-webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs och kontrolleras av aXimed. aXimed ska inte hållas ansvarigt för sekretesspraxiserna på de webbplatser som de inte driver.

INFORMATION UPPDATERING

Du har rätt att när som helst begära vår kundtjänstrepresentant(er) genom att logga in på vår webbplats www.aximed.hk , e-posta oss på hk@aximed.hk eller skicka inlägg till aXimed HK Ltd., rum 901, 9/F, Causeway Bay, 15-23 Sugar Street, Causeway Bay, Hong Kong när som helst för att se, ändra eller permanent ta bort all personlig information som lagras av aXimed. Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss.