aXimed grundades 1998 i Bergen, Norge. Företagets grundare har personligen haft ett starkt och bestående intresse för hälso- och sjukvård i många år. Intresset, i kombination med deras aktiva affärssatsningar, har gett dem ett omfattande nätverk av mänskliga resurser som arbetar inom området personlig vård, naturmedicin samt farmaceutisk medicin.


Den samlade kompetensen och resurserna fokuserade i aXimed inkluderar relationer till produktionsanläggningar och råvaruleverantörer i flera länder. Dessa anläggningar har i flera år varit aktiva inom utveckling och produktion av ett brett utbud av hälsovårdsprodukter. Idag besitter dessa anläggningar unikt kunnande och avancerad teknologi inom sina respektive verksamhetsområden.

Visionen bakom aXimed är att koppla samman vetenskapens och handelns separata världar och skapa synergieffekter för alla inblandade parter. För att uppnå detta mål skapades ett aktivt, långsiktigt, mycket flexibelt helhetskoncept inom de närbesläktade och snabbt växande marknaderna för kosttillskott, hälsokost och läkemedelsindustrin.