("Vilkår og betingelser")

TILGANGSBETINGELSER FOR AXIMED.COM

Tilgang til denne nettsiden er gitt av aXimed HK Ltd. (“aXimed”) underlagt følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene og betingelsene, vennligst avbryt tilgangen din.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjonen og materialet på dette nettstedet er gitt på "SOM ER" og "HVOR ER"-basis og kun for referanse og skal ikke behandles som profesjonelle råd. Det anbefales sterkt at spesifikke råd innhentes fra helsepersonell der omstendighetene tilsier det. Selv om aXimed har gjort sitt beste for å sikre at informasjonen på disse sidene er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, gir aXimed ingen representasjon med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten, og fraskriver seg uttrykkelig alle garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått. , inkludert, uten begrensning, enhver garanti for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse, og fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for ethvert tap uansett som oppstår fra eller er avhengig av hele eller deler av informasjonen, og ingen garanti eller representasjon angående ikke- krenkelse, sikkerhet, nøyaktighet, egnethet for et bestemt formål eller frihet fra datavirus eller lignende gjenstander er gitt i forbindelse med slik informasjon og materiale.

Enhver person som har til hensikt å få tilgang til sidene på denne nettsiden bør sørge for at de er fullstendig klar over alle gjeldende juridiske krav i henhold til lovene og forskriftene som gjelder dem.

Informasjonen på disse sidene utgjør ingen representasjon, garantier eller forpliktelser som er bindende for aXimed, som skal ha absolutt skjønn til å trekke tilbake, endre, endre eller supplere tjenestene og produktene når som helst.

aXimed gir ingen representasjon, garanti eller godkjennelse av noen av produktene, tjenestene eller informasjonen som er gitt på denne nettsiden. Alle produkter og tjenester som selges skal være underlagt våre vilkår og betingelser for salg .

Denne ansvarsfraskrivelsen skal tre i kraft i den utstrekning loven tillater det.

OPPHAVSRETT

Innhold tilgjengelig gjennom aXimed.hk – inkludert, uten begrensning, tekst, grafikk, programvare, musikk, lyd, fotografier og videoer, og alt annet innhold er beskyttet av opphavsrett. Opphavsretten til denne nettsiden eies av aXimed. Ingen del av deler av dette dokumentet kan reproduseres, distribueres, publiseres på nytt, vises, kringkastes, hyperlenkes eller overføres på noen måte eller på noen måte eller lagres i et system for informasjonsinnhenting uten skriftlig forhåndstillatelse fra aXimed forutsatt at tillatelse er gitt til å laste ned og skrive ut materialet på denne nettsiden kun for personlig, ikke-kommersiell bruk forutsatt at du ikke endrer materialet og at du beholder all opphavsrett og andre eiendomsmerknader i materialet. Denne tillatelsen avsluttes automatisk hvis du bryter noen av disse vilkårene eller betingelsene. Ved oppsigelse vil du umiddelbart ødelegge alt nedlastet og trykt materiale. Du kan heller ikke, uten aXimeds tillatelse, "speile" noe materiale på denne nettsiden på noen annen server.

VAREMERKER

Varemerkene, tjenestemerkene og logoene ("Varemerkene") som brukes og vises på denne nettsiden er registrerte og uregistrerte varemerker for aXimed og andre. Ingenting på denne nettsiden skal tolkes som å gi, ved implikasjon, estoppel eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke et varemerke som vises på denne nettsiden, uten skriftlig tillatelse fra aXimed eller annen varemerkeeier. Navnet på aXimed eller aXimed-logoen kan ikke brukes på noen måte, inkludert i reklame eller publisitet knyttet til distribusjon av materialer på denne nettsiden, uten skriftlig tillatelse på forhånd.

ANSVARSBEGRENSNING

Under ingen omstendigheter, inkludert, uten begrensning, uaktsomhet, skal aXimed eller dets foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter eller leverandører være ansvarlige for skader, tap eller utgifter inkludert, uten begrensning, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle skader eller følgeskader, eller økonomisk tap som oppstår fra eller i forbindelse med:

  1. enhver tilgang, bruk eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke denne nettsiden, eller tillit til innholdet på denne nettsiden;
  2. enhver system-, server- eller tilkoblingsfeil, feil, utelatelse, avbrudd, forsinkelse i overføring eller datavirus;
  3. all bruk av eller tilgang til andre nettsider knyttet til denne nettsiden;
  4. ethvert produkt, tjeneste eller informasjon fra en selger eller tjenesteleverandør;
  5. uautorisert tilgang til eller endring av dine overføringer eller data, eller annen informasjon som er sendt eller mottatt eller ikke sendt eller mottatt, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, bruk, data eller andre tap av immaterielle eiendeler

selv om aXimed eller dets agenter eller ansatte blir informert om muligheten for slike skader, tap og/eller utgifter. Eventuelle hyperlenker til andre nettsteder er ikke en godkjenning eller bekreftelse av slike nettsteder, og slike nettsteder bør kun åpnes på brukernes egen risiko. Denne eksklusjonsklausulen skal tre i kraft i den utstrekning loven tillater det.

Du godtar at aXimed ikke er ansvarlig for unnlatelse av å levere, oppbevare eller lagre e-post sendt gjennom tjenesten. Du samtykker også i at aXimed ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig overfor deg, eller overfor noen, for uttalelser eller oppførsel fra en tredjepart på eller som oppstår ved bruk av aXimeds tjeneste.

ERSTATNING

Du samtykker i å skadesløs, forsvare og holde aXimed, dets foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter og leverandører skadesløs fra alle tap, krav, kostnader, skader, søksmål, krav, ansvar og utgifter inkludert, uten begrensning, juridiske gebyrer, laget av en tredjepart som oppstår som følge av eller relatert til din bruk av aXimeds tjeneste eller ditt brudd på denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til bruddet, av deg eller andre brukere av informasjonen du har gitt, av åndsverk eller andre rettigheter til en person eller enhet. aXimed kan, etter eget skjønn, påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av alle saker som er underlagt skadesløsholdelse fra deg. Antakelsen av slikt forsvar eller kontroll av aXimed skal imidlertid ikke unnskylde noen av dine skadesløshetsforpliktelser.

DINE OVERFØRINGER

Alt materiale, informasjon eller idé du overfører til eller legger ut på denne nettsiden på noen måte vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-eiendomsbeskyttet, og kan spres eller brukes av aXimed eller dets tilknyttede selskaper til et hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset. å utvikle, produsere og markedsføre produkter. Du har forbud mot å legge ut eller overføre til eller fra denne nettsiden noe ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, obskønt, skandaløst, provoserende, pornografisk eller profant materiale, eller annet materiale som kan gi opphav til sivilt eller strafferettslig ansvar i henhold til loven. .

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Hong Kong Special Administrative Region i Folkerepublikken Kina (“Hong Kong”) og skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Hong Kong.

REVISJON AV TILGANGSBETINGELSER

aXimed kan når som helst revidere disse tilgangsvilkårene ved å oppdatere denne versjonen. Ved å bruke denne nettsiden godtar du å være bundet av slike revisjoner og bør derfor med jevne mellomrom besøke denne siden for å finne ut den da gjeldende versjonen av tilgangsbetingelsene som du er bundet til.

Tilgangsbetingelser versjon 1.0
Datert 8. desember 2019