Betingelser og vilkår

Følgende vilkår og betingelser regulerer kontraktsforholdet mellom aXimed HK Ltd. (heretter referert til som "aXimed"), aXimed-medlemmer (heretter referert til som "medlemmer") og aXimed-medlemskap (heretter referert til som "medlemskap"). Disse vilkårene trer i kraft fra 8. desember 2019. Vi oppfordrer våre medlemmer til å lese gjennom følgende vilkår og betingelser nøye.

Medlemssøknad

 1. Kunder kan søke om medlemskap fra aXimed på www.aximed.hk. Ingen kjøp av produkter er nødvendig for å bli medlem.
 2. aXimed forbeholder seg retten til å innrømme eller nekte medlemskap. aXimed forbeholder seg også retten til å bestemme ensidig i alle saker direkte eller indirekte knyttet til medlemskap.
 3. Vellykket søker vil få utstedt en unik medlems-ID. Medlemskaps-ID-en kan ikke overføres, og aXimed forbeholder seg retten til å miste eller kansellere eller utstede medlems-ID-en på nytt.
 4. Alle over 18 år kan søke om medlemskap. For alle under 18 år må de gi skriftlig samtykke fra foreldre eller verge før de kan søke om medlemskap.
 5. Medlemmer bør ikke avsløre passordet sitt til noen uautoriserte personer. aXimed vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, tap og skader som oppstår fra upassende/ulovlig/ulovlig/uautorisert bruk av passord eller lekkasje eller misbruk.
 6. Medlemmer kan nyte kampanjetilbud fra aXimed fra tid til annen, for eksempel flere medlemsbelønningspoeng eller andre spesielle fordeler.


  Beskyttelse av personvern og personopplysninger

 7. For å bli medlem og nyte medlemsrabatter og fordeler, må kunden oppgi fullstendig og relevant personlig informasjon til aXimed. Unnlatelse av å oppgi fullstendig og nøyaktig personlig informasjon kan resultere i en ugyldig eller ufullstendig søknad og dermed avvist.
 8. aXimed er forpliktet til å beskytte personvernet og personopplysningene til medlemmene deres. aXimed sikrer at informasjonen som samles inn, brukes, oppbevares, overføres og behandles er i tråd med Hong Kongs lover og forskrifter. Kunder som søker om medlemskap godtar automatisk alle oppgitte retningslinjer for personvern og personopplysninger.
 9. aXimed kan kreve at medlemmene sender inn informasjon, inkludert men ikke begrenset til navn, kjønn, alder, HK-identifikasjonskortnummer, telefonnummer, faksnummer, adresse, e-postadresse, kredittkortinformasjon, utdanningsnivå, yrke, husholdningsinntekt, interesse og favorittaktiviteter fra tid til annen. Hvis kunden er under 18 år, må han eller hun gi skriftlig samtykke fra en forelder eller verge før han eller hun sender inn personlig informasjon til aXimed.
 10. Kunden godtar at personopplysningene som oppgis kan brukes og beholdes til følgende formål, eller andre formål godkjent av aXimed eller lovpålagt: (a) å tilby tjenester; (b) for reklameformål for varer og tjenester til aXimed; (c) håndtere alle medlemsrelaterte kampanjer; (d) analysere, sertifisere og/eller kontrollere tjenesten og relatert aktivitetsbetaling og betingelser; (e) å oppfylle aXimeds ansvar i henhold til relevante lover, forskrifter og bransjekrav.
 11. Kunders personopplysninger vil bli oppbevart i en rimelig tidsperiode. Kunder kan: (a) spørre om aXimed har deres personlige data; (b) innhente deres personlige data fra aXimed; (c) be aXimed om å korrigere feil i deres personopplysninger; (d) lære om aXimeds retningslinjer og praksis for personopplysninger. aXimed kan kreve et rimelig gebyr for behandling av personlige søknader. Alle krav for å innhente eller korrigere personopplysninger eller relevante retningslinjer må sendes skriftlig til aXimed.
 12. aXimed er herved autorisert til å avsløre og overføre alle kundedata til sine selskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper og tilknyttede selskaper (enten i Hong Kong eller utenlands). aXimed og dets tilknyttede selskaper kan også ha tilgang til alle kundedata for salgsfremmende formål for varer og tjenester. aXimed og dets tilknyttede selskaper er også autorisert til å dele og sammenligne alle kundedetaljer i sin database. Hvis du ikke ønsker å motta reklameinformasjon eller materiale fra aXimed, må du sende inn en skriftlig melding til aXimed.
 13. Kunder som ikke ønsker å avsløre sine personlige opplysninger til noen tredjepart, må medlem sende inn en skriftlig melding til aXimed (kontaktmetode som ovenfor).

  Ansvarsfraskrivelse, juridiske og rettslige avgjørelser

 14. Siden vår nettside og nettbaserte system er avhengig av elektroniske enheter, Internett og nettverksleverandører, er ikke aXimed ansvarlig for tap som oppstår som følge av elektronikk eller internettfeil, system- eller programvaresårbarheter, datavirus eller sikkerhetsangrep. Spesielt gis ingen garanti eller representasjon angående nøyaktighet, aktualitet, pålitelighet, fullstendighet, frihet fra datavirus, sikkerhet, ikke-krenkelse, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål i forbindelse med slik informasjon, materiale, tjeneste eller programvare.
 15. Med mindre annet er regulert av gjeldende lov, gir ikke aXimed eller dets tilknyttede selskaper noen uttalelser eller garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, lovbestemte eller på annen måte, inkludert men ikke begrenset til aXimed eller aXimed-medlemmets pålitelighet, og sier tydelig at det er fri for løfter. eller bindende avtaler. aXimed er ikke ansvarlig for noen direkte eller indirekte tap eller skader påført fra medlemskapssøknad, produktbestilling, bruk, belønningspoeng, kuponger, betaling eller manglende evne til å bruke varer og tjenester.
 16. aXimed forbeholder seg retten til, etter eget og absolutt skjønn, å løse og avgjøre alle vilkår og betingelser, tvister eller medlemskapsprogramsaker som medlemskapskvalifisering, fordeler, medlemsbelønningspoeng og innløste gjenstander fra opptjente eller akkumulerte medlemsbelønningspoeng. aXimed forbeholder seg retten til endelige avgjørelser i alle ovennevnte saker. Vedtak er bindende for alle aXimed-medlemmer.
 17. Vi aksepterer ingen bytte- eller returvarer bortsett fra at varene er skadet eller utløpt, så vennligst sjekk detaljene om varene når du mottar, hvis varene er skadet eller utløpt, vil vi arrangere noen spesiell til å motta og bytte varene dine.
 18. Alle vilkår og betingelser skal styres og tolkes i alle henseender av lovene i Hong Kong Special Administrative Region. Enhver tvist knyttet til og som oppstår fra disse vilkårene og betingelsene skal sendes til jurisdiksjonen til domstolene i Hong Kong Special Administrative Region.
 19. Disse vilkårene og betingelsene har ikke til hensikt på noen måte å begrense rettighetene til forbrukere under Hong Kongs forbrukerbeskyttelseslover. Hvis noen av de oppførte vilkårene og betingelsene anses å være ugyldige i retten eller av en eller annen grunn, vil de bli ansett som ugyldige, men vil ikke påvirke de gjenværende vilkårene og betingelsene.

Medlemskapsvilkårene som er oppført på aXimed Groups nettsted: www.aximed.hk bør gjelde til enhver tid. aXimed forbeholder seg retten til å justere vilkårene og betingelsene eller avslutte medlemsbelønningspoengene til ethvert medlem når som helst. aXimed forbeholder seg retten til å endre alle vilkår og betingelser uten forvarsel, og forbeholder seg den endelige avgjørelsen om alle medlemsbelønningspoeng relaterte saker i tilfelle tvister.